PRODUKTER ANDRE

Her kan du få legge inn dine produkter. Hobbyprodukter som andre kan ha interesse for. Det vil komme tydelig frem at det er du som står bak "produksjonen" her. Dette er uten kostnader og fortjeneste for meg.

Det kommer antagelig flere eksempler etter hvert med flere detaljer om "modeller" og muligheter. Leveringstider, priser etc. Den som venter på, osv.....
Og til slutt, disse bildene ble tatt i en fart, uten videre tanke på at de skulle brukes i en slik seriøs sammenheng. Jeg håper på å få tatt noen nye og mer detaljerte etter hvert. Har du noe i likhet med disse produktene du vil selge, gi meg et tips da. Du får gratis henge deg på, så kan vi dra lasset samtidig og får flere kunder på en enkelt måte. Lurt, ikke sant? Er vi ti - femten stykker som drar lasset, merker vi ikke at vi mer enn tidobler mulighetene til å holde på med det vi liker aller best, håndarbeidet vårt.